T.M.S

Rexlajv_Rex_apostapo_TMSLedord: Blod, forskning, lugn, omtanke
Gruppen: ca 5 personer
Tilllåtna vapen: Inga
FB-grupp

Stämmningstext
“Jag har 2 minuter på mig. Jag tar ett snabbt andetag och lägger snittet. Skallpellen särar på köttets vävnad och blod sipprar ut med jämn takt. Jag hör ljudet av någon som vrider sig i plågor utanför operationssalens tunna väggar. Fler står på kö. Jag måste vara snabb. Det räcker med ett lätt tryck på fel artär och personen under mig kommer förlora så mycket blod att dennes liv ej går att rädda. Ljuset av den starka operationslampan får det att bildas små svettdroppar i pannan och den kväljande lukten av sterilt tvättade verktygen får mig att vilja kräkas. Fokus tänker jag, fokus! Jag plockar ut kulan som borrat sig ner långt in i köttet. Den här personen måste blivit skjuten för flera dagar sedan med tanke på hur vävnaden ser ut. Personen skulle förmodligen bara överlevt någon timme till. Det är fascinerande hur fort kroppen försöker anpassa sig tänker jag. Jag tvättar rent såret och börjar sy ihop det. Den största faran är över och jag kan andas ut. “Ta fram Hypodrinzon, dubbel dos och inte trippel för att den här typen ska överleva!” ropar jag till en av sjuksköterskorna. Torkar svetten ur pannan och förbereder mig för nästa patient. Vad kan tänkas komma nu? Ett infekterat mutantbett? En fallskada av någon som gått i sömnen eller kanske en inflammerad blindtarm?”

Sammanfattning
T.M.S står för Terras Medicinska Samfund och de är dem som har hand om sjukvården på Terra. Att jobba i T.M.S är ett kall att hjälpa din medmänniska fastän du själv har det svårt. Det är ett krävande yrke med bristande resurser. På Terra finns de ytterst lite ordentlig utrustning och forskning. Läkarna och sjuksystrarna i T.M.S gör vad de kan, med vad de kan få tag på, för att rädda liv. De har en stark hierarki med läkare, sjuksköterskor etc. Hiearkin är viktig för att upprätthålla ordningen i det ostabila samhället som Terra är i dag.

Att spela i T.M.S
T.M.S undersöker patienter, forskar på nya medicinska substanser och kämpar för att få betalt för sitt hederliga arbete. Sjukvårdspel med allt från större blodiga operationer till psykologiska samtal om fantomsmärtor. I den här gruppen ligger fokuset på att skapa häftiga sjukvårdsscener med andra spelare.


Utökad information till dig som vill spela i T.M.S

Historia
Förr i världen var Terras Medicinska Samfund kallat Systerskapet som var en samling av   läkekunniga (läkare, örtahelare, druider, sjuksystrar). Det växte fram i kaos och katastrof då   kunniga behövde samlas och hjälpa andra i nöd. År 3362 beslutade kommittén på Luna att   Systerskapet behövde en omorganisation och utveckling eftersom Luna ansåg att Systerskapet var ineffektivt. Omorganisationen tog formen av en grundlig utbildning av alla systrar. Detta möttes av stark kritik av de mer konservativa och traditionella systrarna som inte tänkte släppa sina tidigare metoder. Dessa valde att lämna organisationen och utföra sitt arbete i byar och karavaner. Idag kallas de av T.M.S för fältskärer.

Enbart ett fåtal systrar stannade i organisationen och mer personal behövdes för att kunna fungera effektivt. En lista med namn togs fram och man utbildade de människor som lämpade sig bäst för uppgiften. Många av dem uppskattade att man som vanlig människa fick chansen att vara en del av något större, och göra nytta för andra. En mer vetenskaplig gren togs fram för att ge de utposterade T.M.S-medlemmarna större möjlighet att själva undersöka de prover som tas. Tidigare behövde man skicka iväg proverna och kunde få vänta flera veckor på ett resultat.

Det som numera är Terras Medicinska Samfund har två huvudgrenar. Det är den medicinska grenen och specialistgrenen. T.M.S. är en samling av människor som kommer från olika delar av planeten Terra. De reser ofta runt på Terra och det händer att de besöker Luna. Resorna till Luna är i syftet att inhämta mer kunskap om läkekonsten. T.M.S gör även en del experiment för att hitta nya metoder och mediciner som kan hjälpa varelserna på planeten. Alla experiment är inte alltid lyckade…

Ekonomi
Majoriteten av utrustningen som T.M.S använder kommer från Luna och är därför av bästa kvalitet som går att finna på Terra. Den fina utrustningen används till de som kan betala för sig. Utrustningen är åtråvärd och är ett vanligt byte för giriga mutanter och traders som rör sig i ödemarken. Utrustningen säljs sedan på svarta marknaden vilket leder till att priserna stiger ytterligare för den medicinska hjälpen.

Alla kliniker är ansvariga för sin egen ekonomi och köper sin utrustning och sitt material från läkarrådet. All vinst kliniken/sjukstugan/sjukhuset går till personalen och delas ut av chefsläkaren eller högst rankad sjuksköterska. Det är denna vinst som blir lönen.

Sjukhus/Klinik/Sjukstuga

 • Sjukhus: Ett sjukhus finns på Terra och det ligger beläget på Rex 1. Det är en egen byggnad med allt från väntrum till operationssalar.
 • Klinik: Lokal med minst en läkare
 • Sjukstuga: Lokal med en eller flera sjuksköterskor

Hierarki och titlar
T.M.S har en väldigt strikt hierarki. Den personen med störst kunskap i området fattar besluten. Detta är något alla på den lokala stationen har koll på. Vem som ligger högst i hierarkin är viktigt för att kunna fatta snabba beslut. Man utgår från en enkel stege där läkare vet mer än sjuksköterskor och sjuksköterskor vet mer än lärlingar. När man tilltalar någon inom T.M.S används titel+efternamn. Detta är viktigare när man talar med någon högre i hierarkin. Det är inte ovanligt att läkare inte bryr sig om att benämna sjuksystrar vid efternamn.

 • T.M.S läkarråd
  Tilltalas: Rådsman
  Består av 3 läkare med stora kunskaper och erfarenheter både inom politik och medicin.Dessa bestämmer var personal och startutrustning skall flyttas. Dessutom fungerar de även som T.M.S etiska råd och utbildningsråd. Ingen blir läkare utan att minst två av dessa har skrivit under den nya läkarens examen.
 • Luna-kommittérepresent
  Tilltalas: Diplomat
  Den läkare som utsetts att föra T.M.S talan i Luna rådet.
 • Chefsläkare
  Tilltalas: Doktor
  Ansvarar för T.M.S närvaro på den lokala stationen. Ekonomi, logistik, arbetsfördelning, förhandlingar och liknande uppgifter ligger inom dennes ansvarsområde.
 • Läkare
  Tilltalas: Doktor
  Är de som har en större kunskap om den mänskliga kroppen men ännu inte specialiserat sig.En läkare har rätten att dosera medicin. (För tillfället är det brist på läkare på Terra eftersom få har tränats av en läkare).
 • Sjuksköterskorna
  Tilltalas: Syster
  Sjuksköterskor är de som sköter stor del av de mindre skadorna och ofta är en blandning av de som inte klarade att bli läkare, inte ville ha ansvaret och de som trivs bättre med att arbeta med de mindre skadorna som kommer in. (det är inom denna kategori många av de gamla medlemmarna ur systerskapet hamnat)
 • Specialister
  Tilltalas: Med titel Syster för sjuksyster och Doktor för läkare. Är personen varken sjuksköterska eller läkare så tilltalas personen Specialist.
  En Specialist inom T.M.S är en person med utbildning och erfarenhet inom ett specifikt medicinskt område. som Kirurgi, Cybernetik, Farmakologi, Psykologi, Bioanlytiker osv. Specialister är ofta väldigt svåra att få tag på då de antingen behöver spendera en lång tid på en lämplig utbildningsplats som Rex 1 eller Adventsjukhuset på Luna.
 • Lärling
  Tilltalas: Lärling
  Lärlingar är de som utbildas av existerande läkare eller sjuksköterska i ett försök att bli läkare eller sjuksköterska

Utbildning
Med den nuvarande bristen på läkare så sker all utbildning i fält dvs man söker sig till den lokala stationen för att söka anställning. Under sin första tid inom T.M.S är man lärling hos en läkare eller sjuksköterska. Utbildningen är ämnad att gå snabbt då bristerna på läkare är höga. För att bli sjuksköterska går man som lärling till en sjuksköterska i ett år och är sedan klar att börja jobba för T.M.S. Saknas sjuksköterska att studera under får man studera under en läkare istället.

För att bli läkare studerar man första året under en sjuksköterska. Andra året studerar man under en läkare. När detta år är klart räknas man som läkare och anses redo att ta hand om lättare patienter själv. Majoriteten av besluten kommer att fattas genom en mer erfaren läkare, tills att denna anser att man är redo. Saknas läkare att studera under flyttas man till en annan station.

För att bli specialist måste man studera under en specialist med den önskade kompetensen, om den önskade kompetensen inte finns på den lokala stationen så skickas man på utbildning till Rex 1.

Om läraren skulle anse att lärlingen inte är lämpad att gå vidare i sin utbildning behöver lärlingen börja om det senaste året.

Utbildningen kan genomföras snabbare om personen har tidigare kunskap om medicin och vård innan de gick med i T.M.S. Efter att ha testats, bedöms resultatet av läkarrådet och titeln sätts därefter.

Klädstil
Det blå korset är en viktig del av T.M.S uniform och är den tydligaste symbolen på att du tillhör T.M.S. Korset bärs på vänster arm av sjuksköterskor och läkare och på höger av specialister och lärlingar. En läkare eller sjuksköterska med specialistutbildning bär alltså ett kors på vardera arm. De andra bär endast kors på en arm och ett kors på väskan.

Det typiska klädvalet skiljer sig något inom de olika grenarna. Läkarna och sjuksystrarna klär sig vanligen i vita rockar eller dräkter, eller så vita som vitt blir det vill säga i de arbetsförhållanden som råder. Praktiskt är en axelväska, med det blå korset, för medicinsk utrustning och förband. Specialisters kläder är anpassade efter de uppgifter de utför.