Tidslinje för Terra

År 3280 Människorna på planeten Terra lyckas skapa sin första koloni på Terras måne, Luna.

År 3290 Efter att man gjorde teknologiska upptäckter om hur man använder anti-materia för att göra energi, så har människan lärt sig terraformera planeter. Luna skall bli den första helt terraformerade planeten och arbetet påbörjas.

År 3292 Terraformeringen av Luna är färdig och koloniseringen inleds.

År 3293 Med hjälp av en ny typ av detektor lyckas mänskligheten hitta en enorm källa av energi, mycket nära Terras mittpunkt. Utgrävningar har påbörjats för att komma åt denna källa.

År 3295 påbörjas etableringen av gruv- och industrikolonier på asteroider i Terras yttre asteroidbälte.

År 3301, Man har nu brytit in i kammaren som innehåller källan. Målningar som kan kopplas till Terras äldre civilisationer kan hittas på väggarna, historiker inkallas för att undersöka.

År 3302 den elfte månaden. Efter mycket vaga undersökningar och varningar hittade gömda i målningarna, tar världens ledare beslutet om att öppna ”Pandoras ask” som den kallas i samtliga översättningar. Detta medförde att något som senare fick namnet Gastarna bröt sig fria och började ”omvände” alla som befann sig i närheten. Gastarna rör sig senare ut från utgrävningarna och upp mot jordytan. En gaströrd människa är lika med en människa utan själ och empati och blir efter ett par veckor en Gast. Enda botmedlet är döden.

År 3303, Efter flera insatser av försök att begränsa gastarnas framfart råder nu fullt krig och massevakueringar sker mot till Luna. Områderna faller en efter en. Ett beslut tas om att använda kärnvapen för att stoppa gastarna. Katastrofkommiten bildas för att hantera situationen och evakueringarna av skyddsvärda personer mot Luna påbörjas.

År 3304 Gastgriget går sämre än planerat och gastarnas framfart gör att evakueringarna intensifieras. Alla skepp kallas in för att bistå evakueringarna, de som vägrar och flyr själva kallas pirater och bannlyses från säkerheten på Luna. Beslut tas om globala kärnvapenbombingar och situationen blir allt mer kaotisk. Alla vill evakueras men det finns inte nog med skepp. Panik råder och en säker död väntar dem som blir kvar.

År 3305 i den tredje dagen i den tionde månaden har man nått den sista säkra tillfället för att avfyra. Avfyrningskomando ges från Luna och alla kärnvapenmissiler på Terra lyfter simultant för att sen störta ner på dess yta. De som inte inte lyckats ta sig ombord på en skyttel till Luna tar skydd i bunkrar och skyddsrum. Ödeläggelsen är total men ugången i gastkriget är okänd. Situationen på Luna är väldigt ansträngd då befolkningen ökat med 200% på under 2 år, det är ont om ren luft och bostäder. Staden Terrarum på Luna har tagits i bruk för att husera flyktingar och det som blir början till Teknikerna upprättas för att driva och underhåla staden. Situationen är ohållbar för många och stora delar av de gamla och sjuka dör då det är brist på vatten, mat och vård.

År 3306 Nu har radioaktiviteten lättat och från Luna kan man med instrumentens hjälp bilda sig en bild av situationen på Terra. Det var en utrotning. Ingen talade högt om det men alla förstod att det var den enda möjliga förklaringen på det som hade hänt på Terra innan man flytt till kolonin på Luna. Centralarkivet talade endast i korta drag om hur Pandoras ask öppnats och helvetet inuti släppts på fri fot. Läkarkåren hade gjort flera analyser på de som lyckats ta sig till Luna där de upptäckt att vissa drabbats av oförklarlig minnesförlust. Det fanns de som talade om att de skulle blivit gastar men fastnat någonstans i mitten. På Terra har radioaktiviteten tagit över vattenmassorna, det faller som ett skimrande grönt regn och stora delar av världens grödor blir radioaktiva och dör. Djurlivet blir antingen muterade eller dör av våldsamma mutationer. De få människor som har överlevt bomberna slåss mot radioaktiviteten och utmaningen med att leva i en sprängd värld. Mutationer börjar framträda på människor.

År 3306 i den åttonde månaden upptäcks en mystisk alstring av bioenergi hos vissa individer, dessa kom sedan att kallas Raveare.

År 3309 under den tolfte månaden när moralen var som lägst så kom de! Ett skepp, flytande på inget annat än den oändliga rymd som höll oss alla i ett fast grepp. De hade med sig varor som mat, vatten och verktyg! Portabla bostadsmoduler! Ceremonimästare som de presenterade sig som hade kommit för att ansluta sig till kampen för ett fortsatt liv i det Terranska systemet. Cermonimästarna hade sjuka ombord som behövde en lugn plats för ro och vård fick slå sig ner på Luna mot att de delade med sig av sin deras kunskap och varor. Med Cermonimästarnas hjälp kunde man även skapa effektivare YGO’s som bättre kunde försörja den Lunanska kolloning med mer syre..

År 3320 14 år har gått sen katastrofen. Det finns långtgående planer för att återbefolka Terra men problemet med Gastarna kvarstår. Med hjälp av Cermonimästarna lyckas man skapa en  Anti-Gast Generator, AGG, ett samarbete mellan cermonimästare och tekniker, som håller Gastarna borta i ett cirkelområde.

År 3325 börjar Luna skicka expeditioner till Terra för att utvärdera platser att etablera framtida bosättningar på.

År 3336 konstrueras den första Mobila Anti-Gast Generatorn, MAGG’en, som ett svar på behovet att röra sig utansför stationernas områden som skyddas av AGG’arna.

År 3340 Efter att ha kommit över AGG-teknologi börjar Piraterna bygga en egen station i det fördolda.

År 3345 Flera stationer har skapats på Terra, vissa har försetts med växthus där man har odlar grödor och föder upp djur. Rexstationerna är konstruerade av Lunastyret och det unika med dessa stationer är att de har aktiv kontakt med Lunanerna och vid Rex 1 har det byggs en accelerator för att underlätta transporter upp i omloppsbana. Luna försöker hålla kontrollen med Terra och det åligger strikta skatter och regler på all handel som inte sker på en Rexstation. Detta leder till att vissa grupperingar mäktiga nog att konstruera egna stationer väljer att hålla dessa hemliga för att slippa skatter. På Terra handlas bla. med fornfynd, teknik, kunskap, mat och naturresurser. Verksamheterna på Terra expanderar och det Lunanska styret skickar iväg folk för att återkollonisera Terra.

År 3347 Teknologi från Terras gamla civilisation stiger i värde, många lyckosökare tar sig ut i den gastfyllda, radioaktiva världen i hopp om rikedomar och ära. Fler söker sig från Luna till Terra för att bege sig ut i de radioaktiva zonerna för att söka efter lyckan.

År 3350 Har Luna etablerat sju stycken Rex stationer.

År 3362 Terras Medicinska Samfund, TMS, skapas för att ta hand om de skador som uppstår i samband med verksamheten på Terra. Teknikerna fråntas sina tidigare uppgifter på Luna, verksamheten läggs om att ansvar för driften av Rexstationerna.