Historia

Innan katastrofen
Terra var en gång en planet som sprudlade av liv och grönska och planeten hade varit fri från väpnade konflikter under flera år. Mänskligheten på Terra befann sig i en vetenskaplig rennäsans och man hade de senaste åren gjort stora vetenskaplig framsteg och blickade ut mot rymden. Det var bara en tidsfråga innan långdistansresor skulle bli verklighet. Folket var överlag välmående och man hade funnit en balans med naturen. Energin kom främst från förnyelsebara energikällor samt kärnkraftverk så effektiva att de näst intill inte lämnade något farligt avfall efter sig. Ett första steg i resan mot rymden var Terraformningen av Terras måne Luna, dvs att på konstgjord skapa en atmosfär för senare kolonisering. Även asteroider koloniserades och där bedrev man utvinning av ovanliga och ovärdeliga mineraler. Livet var bra och Terra frodades.

Sökandet efter, och början på slutet.
Även om man hade stora mängder energi sökte man efter nya metoder för att lagra och nytta energin och 3293 upptäcktes en enorm energikälla långt ner under Terras yta. Efter flera års grävande och tunnlande når man fram till målet 3302.

Vad man finner överaskar alla. Långt nere under ytan hittar man en kammare med lämningar från vad som tycks vara Terras älsta samhällen och civilisationer, men ännu har man inte nått Källan, den tycks ligga i en inre kammare . Ett omfattande arbete inleds med att försöka tyda lämningarna för att få en indikation på hur detta kan vara möjligt och vilka ledtrådar som kan finnas kring energikällan. Den innre kammaren tycks benämnas Pandoras Ask men inte mycket mer framkommer och efter ca ett år av otydliga resultat och vaga varningar bestämmer man sig för att öppna den inre kammaren.

Krig
När man öppnade den inre kammaren släpptes de fria, Gastarna. Okroppsliga väsen strömmade ut ur kammaren och transformerade alla de kom i kontakt med i utgrävningen. Panik utbröt och det sista man såg på tv-bilderna var ett kaos. Gastarna når till slut ytan tillsammans med det som återstår av de som befann sig nere i underjorden, de som kallas Gaströrda är skalen av de som kommit i kontakt med en Gast och de tycks inte tjäna något högre mål än att sprida död och förödelse kring sig. Efter flera fruktlösa försök att kontrollera situationen eskalerar situationen till ett fullskaligt krig mot Gastarna och de Gaströrda. Det är detta som skulle komma att kallas Katastrofen.

Som ett svar på det nya läget sätter FTN, Förenade Terranska Nationerna, samman Katastrofkommiten med representanter för Terras ledande nationer och högt uppsatta personer från vetenskapen och millitärmakterna. De ska försöka finna en lösning på gastproblemet. Områdenna faller ett efter ett mot Gastarnas framfart och kriget verkar lönlöst. Nyckelpersoner evakueras till Luna för att i säkerhet kunna bedriva forskning på Gastarna men det är fruktlöst. Till slut kommer förslaget med massinsatser av kärnvapen.

Bomberna och evakueringen
Skulle man anvädna kärnvapen på en global skala eller ej? Katastrofkommiten tog beslutet att avfyra! Först skulle dock så många som möjligt evakuers till Luna för att där invänta att strålningen lagt sig för att sedan återkollonisera ett Terra fritt från gastar. Avfyrningen senareläggs så långt som möjligt och evakueringstakten tlil Luna ökas till sitt yttersta. Kommiten kräver att alla skepp och skyttlar omedelbart ska lämnas över till katastrofkommitens för att bistå i evakueringen, att vägra leder till hårda konsekvenser. De som trots allt vägrade var de som skulle komma att klassas som Pirater, de bannlystes från det framtida samhället och säkerheten på Luna. Vissa skepp kom iväg och  några piratskepp sköts ner i flykten från Terra. Katastrofkommitens kamp för att få in skepp visade sig lyckad, trotts de extrema metoderna hade de stöd från det desperata folket och efter de första nedskjutningarna ställdes fler skepp till katastrofkommitens förfogande. Enskilda flyktförsök genomfördes fortfarande och vissa lyckades. Under evakueringsperioden på 2 år hann man evakuera totalt ca 10 miljoner Terraner till Luna.

När situationen på Terra gått så långt att silosarna som höll vad man trodde skulle vara den slutgilltiga lösnignen på kriget gav Katastrofkomiten avfyrningskomando från Luna. Missilerna flög i vida bågar och Terras yta täckte av eld i ett aldrig tidigare skådat skådespel av eld och död.

Bunkrarna
De som inte hade turen att komma med på en skyttel mot Luna tog sin tillflykt till bunkrar, skyddsrum och källare. Där var det bara att vänta och hoppas…

Det var få överlevare men visst fanns de. När de gjort slut på sina lager av mat och vatten i skyddsrummen begav de sig ut i vad som en gång var deras värld för att försöka skapa sig ett nytt liv, eller i alla fall behålla det lilla liv man hade kvar. Det var en hård verklighet där många gick under och det finns få kvar som kan berätta om vad som hände på Terras yta under åren som kom…

Idag

Natur och Miljö
Terras natur som var en gång väldigt lik Jordens med komplexa ekosystem på land och i havet är idag efter katastrofen långt i från vad det än gång var. Det råder Nukleär vinter på Terra, vilket innebär att ytterst få organismer kan leva på planeten utan stöd från människans hand. Kärnvapenattackerna mot Gastarna har lett till nukleär vinter och stora mängder radioaktiv strålning. Att vistas ute i vildmarken är farligt, radioaktiviteten är fortfarande kraftig i stora områden och luften är ofta skadlig att andas utan skyddsmask. Även väder är mycket påfrestande med temperatur neråt -32 grader. Luften är fylld utav enorma sand- och stofft-moln som gör att det är nästintill omöjligt att vistas på vissa ställen samt att ljuset från Selena sällan når marken. Ofta blåser kraftiga stormar där det knappt går ser en meter framför sig, men den yttersta hotet är fortfarande Gastarna. Att gå ut från station utan en MAGG eller liknande skydd mot gastarna sägs vara lika med döden.

Det av flora och fauna som inte har dött har förändrats. Till följd av bombningar och höga ståldoser dog stora mängder arter ut och de som överlevde anpassade sig. En hög grad av allt levande som man idag hittar i zonerna har muterat, mycket till oigenkännligheten, mot vad det en gång var. Många arter har sett drastiska förändringar och enbart de tuffaste har överlvet Terras klimat. Människan är en sådan och man vet aldrig vad för helvetesavkomma man stöter på om man ger sig ut till zonernas mörkaste hörn.

Gastar
Gastar är de är miljontals föredetta människor som likt rastlösa själar driver runt på planeten. Vad man tror så är en gaströrd människa inte mer än ett tomt skal som har en törst efter mänsklig energi som inte går att släckas annat än genom att den bränns till döds. Det finns ingen som har sett en på nära håll och överlevt; de paralyserar människan i och drar en till sig, likt en oerhört stark magnet och suger därefter ur varelsens  själ och livsenergi. De som stött på gastar på långt håll och varit modiga, eller dumdristiga, nog att försöka studera dem närmare med kikare har fått minnesluckor, yrsel och svår huvudvärk i flera dagar efteråt och minns inte helt hur den såg ut eller hur den betedde sig.

Södra kontinenten
Den södra kontinenten består av en stor landmassa på ungefär 400 x 700 mil som är mindre belägen åt nordväst. Norr över ligger en ö som förbinds med kontinenten genom en tunnel som löper längs med havsbotten. Ön är ungefär 100 x 100 mil. Över kontinenten löper en bergskedja som kallas Vall-massivet. Mot den sydliga kusten ligger Södra Vahnhavet. På kontinenten finns sju handelsstationer utspridda. Det tar ungefär tre till fem dagar att resa mellan stationerna i fordon. Hela kontinenten är Lunansk-kontrollerad i den bemärkelse att samtliga officiella stationer tillhör Luna, dessa benämns Rex 1-7.

Rex 1
Den första och största handelsstationen och utvecklats till en mindre stad. Utanför Rex 1 ligger Luna Portus, en rymdflygstation. Här finns Vendela-accleratorn, kontinentens enda fungerande start-accelerator som används för att accelerera rymdskepp ut i rymden.

Rex 2
Okänt. Det ryktas om att det är för riskabelt att åka genom tunneln för att komma till Rex 2. Innan katastrofen när Terra fortfarande hade ett fungerande samhälle befann sig Terras största fängelse här.

Rex 3
På denna station finns inga vapenlagar utan här är det är fritt fram att bära vapen hur och var man vill. Just nu råder det “undantagstillstånd då mutanterna försökte ta över stationen. Upproret slogs ner blodigt och Luna har återtagit kontrollen.

Rex 4
Okänd allmän data

Rex 5
Okänd allmän data

Rex 6
Denna station har som primära fokus att odla fram mat. Här finns kontinentens enda stora växthus och en forskningsgrupp som jobbar med att ta fram nya produkter. De mesta utav de som odlas här skickas till Rex 1 eller genom Vall-massivet till stationerna på den västra sidan.

Rex 7
Denna station var en handelsstation under lunas kontroll och de två första rex-lajven utspelade sig här. Stationen förstördes den 25 dagen första månaden år 3361. Troligtvis sabotage.

K-15 (Elenora)
Stationen Elenora konstruerades i hemlighet av Piraterna med början år 3340. Stationen hölls initialt dold från Luna. När Rex 7 förstödes tog dess invånare sin tillflykt till Eleonora, och Luna blev då medvetna om den. Luna gav den beteckningen K-15 och har försök att ta kontroll över stationen. Detta är platsen där lajven Taifun, Projekt Rimfrost, Dödlig injektion och Ocularis utspelade sig, samt den plats där Svarta blodkroppar kommer att utspela sig.

Vall-inrättningen
Ett forskningsinrättning där omgärdad av mycket rykten kring hederligheten på forskningen utförs. Anläggningen  ligger bredvid Vall-massivet och misstänks kontrolleras av AsculaTek, det ryktas även att Adamas har kopplingar hit.

Styrning
Terra lyder officiellt under Lunas styre, Lunarådet. I och med att Luna befinner sig så långt bort så blir de praktiskt svårt att styra över Terra För att underlätta styrningen av Terra skapades Terrarådet som består av representanter från Väktarna, Teknikerna, TMS och Cermonimästarna. Terrarådet fungerar som en rådgivande instans till Lunarådet.

Södrakontinenten_Rexlajv_postapo_rex_lajv_terra

Kommunikation
Mellan vissa frizoner/handelsstationer finns det terminaler/datorer som man kan skicka enkla meddelande via. Kommunikationen mellan stationerna är osäker då agg:arna och strålningen kan störa ut signalerna och energitillgången är allt annat än stabil. De meddelanden som ska skickas till Luna tar ofta flera dagar att få fram, om de ens kommer fram, då de måste skickas via Rex 1s rymdantenner.

Astronomiska data
Terra är den tredje planeten från solen Selena och runt planeten kretsar en måne, Luna. Mellan Terra och Luna finns ett lager bestående av bland annat små asteroider, skräp, damm och material som kastats upp i luften vid sprängningarna på Terra. Utanför Luna finns ytterliggare ett bälte som till största del består av asteroider som fastnat i omloppsbana runt Terra.

Terra har en elliptisk omloppsbana kring Selena, med avstånd som varierar mellan 0,983 AU och 1,017 AU (1,47 * 10^11 m och 1,52 * 10^11 m). Omloppshastigheten har ett medelvärde på 107000 km/h eller 29,5 km/s.

Terra (1)