Teknologinivå

Terras teknologinivå som en gång väldigt avancerad är idag långt ifrån vad den varit. Mycket av tekniken förlorades i undergången, stora delar av det som klarade sig från bomberna har förfallit över de 40 år som gått sedan katastrofen, och bristfälligt underhåll vid användande under åren efter koloniseringen har satt ytterligare teknik ur spel.

Terra
Vapen: Vapenteknologin på Terra ligger på består av krutdrivna projektilvapen (klassiska skjutvapen) men vapnen är gamla, slita och opålitliga Tillgången är däremot relativt god. Det råder dock kraftig brist på ammunition. Priset för en enda patron varierar vanligen mellan en halv till en veckas mat, därav är närstridsvapen det givna valet för många av den enkla anledningen att man inte har råd med kostnaden för att avfyra skjutvapen i annat än nödfall.

Fordon: Fungerande motordrivna fordon är väldigt ovanliga, men drivmedel är ännu ovanligare. Under åren efter bomberna var eldandet av flytande drivmedel en enkel källa till värme, vilket lett till att många av de krigsdepåer som fanns med bränsle är tömda.

Medicin: Hårda förhållanden under 40 år har lett till att mycket av den medicin som fanns på Terra har förstörsts, eller används i hopp om att kunna bota någon åkomma. Vetskapen om vad olika läkemedel gör är väldigt begränsad, om det ens går att läsa på förpackningen.

Datorer: EMP’strålningen från atombomberna förstörde stora delar av världens datorer och således är även dessa väldigt ovanliga. De få datorer som finns är dyra rariteter och är ofta fulhackade hemmabyggen.

Rymdfart: De officiella skyttlarna från Terra är strikt kontrollerad av Luna. Piraterna har skepp som kan landa men det flytande bränsle som krävs för atmosfärflygning är extremt dyrt och ovanligt, således görs detta sällan och när det sker är det under väl avvägda och planerade handels/smuggelkörningar. Om du inte varit på Rex 1 har du antagligen aldrig sett en rymdfarkost, och om du inte var en av dem som fraktades ner från Luna under koloniseringen har du sannolikt aldrig rört en skyttel.

Mat och vatten: Det finns mat men det är ont om den. Växthus och odlingar är anlagda på flera Rexstationer och förser dessa och Luna med mat. Alla stationer har vattenreningsanläggnignar i varierande skick, de går ofta sönder och orsakar då brist på rent vatten.

Energi: Ravearna producerar genom sin dans energin som används för att driva stationerna men systemen som tar upp den är ofta i varierande skick då det ofta är brist på de reservdelar som krävs för att få dem driftsäkra.

Industri: Det finns produktionskomplex på vissa Rexstationer som primärt förser Luna med material de inte själva kan producera. Att anläggningarna ligger på Terra beror på att de behöver resurser som enbart finns här. Majoriteten av utrustningen i dessa anläggningar kommer från Luna och är strikt bevakade och är ett stort hemlighetsmakeri kring.

Hur får grupperingarna tag på på resurser?
De flesta grupper utövar någon sorts handel för att komma över resurser. Tekniker, Väktare och TMS organisationer får resurser från Luna som de på stationerna använder för att skapa värde och handel lokalt. Piraterna har diverse typer av mer eller mindre ljusskygga verksamheter de får in resurser via. Mutanterna har ganska svårt att få tag i saker då många är ovilliga att beblanda sig med dem och försiktiga i deras närvaro men de är inte främmande för att istället stjäla det som de behöver. Ceremonimästarna har sett ganska mycket då de färdats mycket genom universum och har en hög förståelse för hur saker borde fungera men väljer att hålla sig till andliga krafter då dessa verkar mer pålitliga. Övriga grupper får tag i det de behöver genom handel och samarbete.

Innan katastrofen
Innan katastrofen hade planeten Terra en relativt hög teknologisk status. Energin kom främst från förnyelsebara energikällor samt kärnkraftverk så effektiva att de näst intill inte lämnade något farligt avfall efter sig. Planetens invånare hade lyckats få sitt högteknologiska samhälle att leva i en vad de ansåg fin balans med sin planet. Personbilar kunde drivas enbart på el medan tyngre fordon fortfarande hade hybrida förbränningsmotorer. Mellan städer och länder gick snabba Maglev-tåg som gjorde det smidigt att resa långt. Terras måne Luna hade “Terraformerats”, dvs på konstgjord väg fått en atmosfär med hjälp av så kallade ytgasomvandlare. Asteroider koloniserades också men då dessa var för små för att skapa en stabil atmosfär kring byggdes istället klassiska rymdbaser i moduler.

Avancerad forskning på flera områden bedrevs på både Luna och på Terra men det fanns många utmaningar som människan ännu inte bemästrat. Människan åldrades och dog. Trots långt utvecklad medicinsk forskning kvarstod flera mysterier kring hur den mänskliga kroppen fungerade. Ännu kunde man inte hindra kroppens naturliga förfall och bland Terras välutvecklade länder var hög ålder den vanligaste dödsorsakern. Gravitationen var ett annat fenomen som ingen lyckats styra över. Kom ett rymdskepp för nära en planet kunde dragningskraften bli orsaken till en stor katastrof och skeppet störta. För att få upp ett rymdskepp från Terras yta upp i rymden krävdes stora mängder kraft. Det modernaste sättet att få upp rymdskepp var med hjälp av en startacclerator, motsvarande en stor railgun, men konventionell uppskjutning med startrakter förekom också. Att skapa artificiell gravitation på mindre rymdskepp var inte heller något man lyckats med.