Här nedan finns en bild över relationen mellan fraktionerna.