Raveare

Ledord: Dans, färg, energi, samspelRexlajv_Raveare_lajv_postapo_Rex_lajv
Grupp: ca 5-10 personer
Tillåtna vapen: Inga
FB-grupp

Stämningstext
”Musiken blir högre och högre när jag med snabba steg rör mig mot klubben. Alla jag bryr mig om går runt omkring mig. Förväntan och lyckan gör att jag spricker upp i ett leende. Jag känner hur något väcks till liv inom mig. Det pulserar. Flödar ut i varenda muskel. Jag märker knappt när de öppnar dörrarna. Framför mig blixtrar ljus i tusen färger, jag slår emot en vägg utav värme och fukt och i samma sekund blir musiken bedövande. Basen vibrerar genom hela kroppen, Jag hör hur mina hjärtslag och takten förs samman. Jag ser inte längre mina vänner men jag känner dem. Jag känner deras energi. Vi rör oss tillsammans. Dansar som om det varken fanns tid eller rum. Inget annat i världen betydde mer än att vi var här just nu, tillsammans. Under mina ögonlock ser jag hur vi strålar var och en för sig men tillsammans bildar vi en gnistrande stjärnhimmel. Det är för detta jag är skapad! Dansen. Universums trumslag. Den bottenlösa kraften.”

Sammanfattning
Det viktigaste för en raveare är dansen. En raveare behöver dansa för att överleva men de har också förmågan att genom dansen alstra energi. Detta har tekniker tagit vara på och byggt cylinderformade maskiner, på Terra kallad “tunnan” som kan ta upp denna energi och omvandla den till elektricitet som sedan används för att driva stationen. På Terra är ravearna den ända säkra källan till energi och utan dem skulle befolkningen på Terras stationer inte överleva. 

Impulsen till att börja dansa ligger väldigt nära ravearna och för att inte gå miste om någon energi så finns Klubben. Det är den plats där ravearna dansar, musik i enorma högtalare, ljusshower och rök, allt för att locka ravearna att dansa där så att energin överförs till tunnan.

Ravearnas kännetäcken är att de klär sig i neonfärger och ofta har kroppsmålningar som lyser i UV-ljus. Det är mycket måna om att känna sig vackra och sticka ut ur den gråa massan. Alla raveare på en station lever tillsammans nära varandra och beter sig som en familj.

Att spela raveare
Som raveare så ligger mycket fokus på dansen och att smycka sig. Ravearna kan vara väldigt fåfänga i andras ögon. UV- sminka sig på morgonen, undvika experimet hos teknikerna, tjafsa med mutanterna som ständigt ska komma och pilla på alla lampor i lägret. Hitta en pålitlig trader att deala om droger med och sedan dansa kan vara exempel på hur livet är för en raveare på stationen. Tillsammans är raveargruppen en grupp som syns, de visar gärna upp sina kläder och sminkningar.

 _________________________________________________________________________________

Utökad info för dig som spelar Raveare

Historia
Ravearna vet väldigt lite om sin historia. Hur de egentligen kom till finns olika teorier om men det vi vet är att det inte var känt med Raveare innan katastrofen. Vissa menar att att de är efterlämningar utav katastrofen och dess effekter, andra anser att ravearna kommer från andra planeter..

Pcionisk energi
Pcionisk energi är den energi som raveare genererar genom att dansa. Den går under flera namn så som Universums Trumslag, Den Bottenlösa kraften, Den eviga Rytmen, med mera. Denna energi har man lyckats omvandla till vanlig elektrisk energi, kompatibel med dagens teknologiska utrustning. Detta genom en form av omvandlare, ofta en större cylinderformad maskin. På Terra är det vanligt att denna omvandlare kallas för “Tunnan”. 

Den Pcioniska energin förstärks kraftigt av “Mass-Dimensionella Kinetikens Resonans” även kallat “MDK-Resonans”. Detta kan endast en DJ skapa. Denna resonans gör att den Pcioniska energin en raveare genererar ökar med upp till tio gånger baserat på styrkan på länken som DJ:n lyckas skapa samt hur väl i synk ravearna är med rytmen i universum.

DJ
Dance Jockeyns (DJ:ns) roll på Kappellen och klubbarna är minst lika viktig som den ravearna själva innehar. Den Pcioniska energi som raveare skapar är sällan tillräckligt för att driva någonting större än enklare belysning. Därför behövs en DJ som kan skapa en MDK-Resonans.

En bieffekt av öppnandet utav en Mass-Dimensionell länk är att Universums Rytm blir hörbar, även för de icke-raveare som befinner sig i närheten av / i Kapellen eller klubben. Man har upptäckt att ju högre man kan förstärka denna rytm med hjälp av högtalare och att sammankoppla DJ:n med ett ljudsystem desto mer energi verkar ravearna kunna generera. Den Mass-Dimensionella länken resulterar också i att rytmen som flödar genom ljudsystemet ofta är kraftigt förvrängd och skränig. Ett ljud som det ofta beskrivs som att bara raveare står ut med under längre tid.

Utöver att öppna länken så är även DJ:s roll att hålla uppsyn över ravearna så att de överlever dansen och inte tappar bort sig i den trans som MDK Resonansen ofta kan orsaka, vilket i värsta fall kan leda till dödsfall. På Terra har DJ:s roll utvecklats bortom dansgolvet och klubbens arbetsuppgifter. På grund av det fientliga och otrevliga klimatet nere stationerna så har DJ:s roll även blivit att skydda och ta hand om ravearna då de är väldigt empatiska till sin natur. 

Kapellen
De klubbar på Luna som ravearna dansar på kallas Kapell. Det är enorma hallar som skulle kunna jämföras med storleken på dagens Idrottsarenor. Ljusspelen är oerhört påkostade och ljudet är öronbedövande. Att dansa på Kapellen är raevarnas yrke. De stämplar in och stämplar ut varje dag och tjänar X volt om dagen. De varelser, både raverae, människor och annat som lever i slummen kan ibland se avundsjukt åt jobbet som raveare har på Kapellen men sanningen är att ibland kan ravearna tycka att det  kan bli väldigt tråkigt, som ett löpande bandet jobb i en fabrik, och många raveare söker sig till mer alternativa undergroundklubbar eller kanske till och med ner på Terra.

Ravearna

Nedan följer fyra typer utav raveare och DJ:s:

Trance-ravearna
Majoriteten utav ravearna på Luna kallas för Trance-raveare. De har kläder med starka neonfärger, ljusstavar, lampor och ofta cyberlocks men är noga med att matcha och ha en smakfull och renodlad outfit. Trendera på Luna förändras alltid så det är viktigt att ha hålla sig uppdaterad för att kunna vara snyggast på dansgolvet. Trance-ravearna eller också kallade Luna-ravearna anser sig ha kommit mycket längre i utveckling en de stackars ravearna nere på Terra. Här uppe lever ravearna mer stabilt, drog-konsumtionen är generellt mycket mindre och de har alltid tillgång till mat och vatten. De behandlas utav teknikerna med värdighet. Det enorma utbudet utav snygga kläder och accessoarer gör att livet på Luna kan vara den ultimata drömmen för vissa Terra-raveare.

 Namn är ofta mer utstuderade och har en betydelse, exempelvis:
Dexter
Melody
Aurora
Vertex
Genesis

Deep Base-ravearna
Är en annorlunda typ utav raveare som är mycket få till antalet. Deep Base-ravearna har funnit kontakten med den extremt kraftiga energin som skapas genom basen. Vissa skulle kalla dem tystlåtna, arroganta, uppblåsta, eller bara fokuserade. Förmodligen vet de mer om energin än de andra, de känner den genom basen. När en Deep Base-raveare är i sitt esse kan den producera 6 gånger så mycket energi som en vanlig raveare. Problemet är att de snabbt överladdas och kortsluts för en tid. Ofta bär de runt på felsäkringssystem och portabla energitankar för att inte ladda ur lika fort. När Deep Base-raveare är tillsammans tävlar de om vem som kan producera allra starkast kortvariga energivågor i dance-offs (vilket kan leda till att de slås ut för en vecka). Oftast tyr sig inte Deep Bass-ravearna till varandra utan sprider gärna ut sig bland andra raveare för att boosta dem som grupp.

Klädstilen är psykedelisk. Färger som vitt, grönt, gult och orange. Phatpants är vanligt, och dessa raveare har mycket lampor och andra elektriska attiraljer och symboler.

Namnen är ofta tunga och häftiga, ofta på civil (engelska), exempel:
Big D
Papa Joe
Between
Green Frog

Techno- ravearna
Även kallade Terra- raveare. Detta kan vara raveare som kommit från Luna ner till Rex för att “sticka ut” och få chansen att starta om eller raveare som är födda och uppvuxna i en av de kollektiv som finns runt om på Terras stationer. Drogkulturen är relativt stor på stationerna, det är det enda sättet att fly undan de problem  som ett boende på Terra medför; svält, strid och stress. Samt att som raveare ger det en extra kick i dansen. Det finns Terra-raveare som inte ser upp till Luna. Det anser att Trance-raverna är fåfänga och inte vet hur det är i det riktiga livet men de kan inte låta bli att avundas deras stil.

Klädstil: “Tager vad man haver”, finns inga rätt och fel. Tar de kläder en får tag på helt enkelt. En kapsyl eller metallburk kan göras om till ett halsband. Det är viktigt att känna sig snygg, dock så är kläderna ofta mörka för att kunna smälta in i dunkla vrår och ”försvinna” när det behövs. Detaljerna har istället mycket kraftiga färger och lyser. På så sätt kan man välja sina tillfällen att synas och inte synas.

Namnen är ganska blandade. Antingen enklare och mer verklighetsförankrade, expempel:
Lava
Beam
Vilde
Snö
Dash
…eller mer kreativa, ofta utan betydelse, exempel:

Maxima
Lagunix
Parander
Veluria

Hardstyle-ravearna
Är de raveare som bott en längre tid ute i de hårda och obeboeliga delarna utav Terra. De är luttrade och dränkta i sorger efter förlorade kamrater. Behovet av droger är stort men tillgången är däremot väldigt låg, och det är därför de kommer till Rexstationerna med jämna mellanrum. De bor i isolerade kollektiv med egna subkulturer och kan vara lite socialt efter. De är härdade och målmedvetna. Vissa tror att de förlorat en del utav sina själar till gastarna. De klär sig praktiskt med gasmask, handskar, vattenflaska, verktyg, allt för att klara sig ute i vildmarken. Snygga atteraljer är inte de viktigaste. Självklart tar det vad de kommer över för att dekorera sig med men det är inte det viktigaste.

Namnen är ofta hårdare och vittnar om ursprunget, expempel:
Karg
Freak
Beat
Rivaren
Maxad

Muterade raveare
En ultimat förtryckt grupp eftersom de både är raveare och mutanter. Mutationen är oftast en börda för bäraren, något att skämmas för. Det är extremt ovanligt att en mutation leder till någonting positivt. Tyvärr förloras i mutationen en del av förmågan att alstra energi. Det händer att muterade raveare får sämre betalt när de jobbar för kraftverket på Luna, eftersom de anses alstra mindre energi.

Familjesituation
Kärnfamiljen är ett begrepp som inte finns hos ravearna. De flesta raveare är uppvuxna i kollektiv, deras föräldrar bor förmodligen där också men de är inte viktigare än någon annan raveare i kollektivet. Kollektiven är som en stor familj där alla kan lita på alla. Relations/ förhållande-normen är även ytterst svag. Ibland lever två raveare väldigt nära varandra under en period men oftast är de väldigt polygama till tankesättet. Fertiliteten är dock väldigt låg hos ravearna. Om detta beror på de höga halterna radioaktivitet eller bara det att de inte är skapta så vet ingen. Det som vi vet är dock att ravearna är väldigt fysiska varelser.

Livsfilosofi
Det som är det viktigaste för ravearna är dansen. De dyrkar dansen. En raveare kan inte leva ett liv utan att dansa. DerRaveare som bott länge ute i vildmarken utan musik förtvinar till slut. Att inte dansa går emot allt vad en raveare tror på och det kan till och med göra fysiskt ont till slut. Något annat som är viktigt för en raveare är att känna sig vacker, snygg, cool eller attraktiv. Att smycka sin kropp med lampor, smycken, smink och målningar utav UV-färger är oftast vardag. Att smycka sina hem är minst lika viktigt, tyger, lampslingor, målningar på väggarna, allt för att sticka ut ur den gråa massan. Det yttersta smycket är namnet. En raveara väljer sitt namn ut efter vad hen känner representerar just hen. Det viktiga är att det klingar tillsammans med ens inre frekvens. Att byta namn är vanligt och sker ofta flera gånger under en livstid. Att ha flera namn är inte heller ovanligt då det kan vara svårt att välja ett då alla är så fina.

 Det sociala könet har ingen plats i ravearnas värld. Alla är på ett sett könsneutrala då det inte finns något som heter “läggning”. Raveare är inte hetro, homo, eller bi-sexuella de är bara sexuella.

 Vapen och våld är emot en raveares livsprinciper. En raveare skulle aldrig kunna tänka sig bära vapen eller skada någon annan varelse. Politik är också en sådan sak som raveare har väldigt lite intresse i.

Hur ser andra på ravearna
Ravearna prisas väldigt högt bland de andra fraktionerna men de är för deras förmåga att alstra energi inte egentligen för själva individen. För många skulle man kunna jämföra ravearna med ett batteri och det är oftast så de blir behandlade. Folk pratar om dem som en resurs som bör behandlas med vördnad med går alldeles utmärkt att sälja och köpa. Och eftersom det inte är så insatta i politik och lever som de gör så anses de även lite dumma, flummiga, impulsiva och oberäkneliga. Exempelvis så har inte ravearna en plats i Luna rådet.

Den mörka sidan
Eftersom ravearna besitter förmågan att alstra Pcionisk energi så har de även en enorm makt och denna makt är det självklart många fler som är intresserade utav. På Luna finns det en utbredd svart marknad av Pcionisk energi och då även utav raveare. Det finns mindre illegala företag/ klubbar som köper raveare och låter dem dansa hos dem i konkurrans mot Kapellen. Detta talar man inte så mycket om som raveare det är så skamset och sorgligt att ens “bröder och systrar” ses som slavar.

Droger
Det är inget tvång att ta droger, men det är normalt. Många raveare ser det som ett sätt att komma närmre musiken, uppnå extas och att tillfälligt fly sina sorger. Flera tycker att de dansar bättre och presterar mer under drogpåverkan, men myten som florerar om att raveare skulle ”behöva” droger stämmer inte. Riskerna med droger är dock som alltid stora och de andra fraktionerna tycker det är en stor risk att låta de använda dem. Om utomstående är i närheten talas det aldrig om droger, men bakom stängda dörrar talas det öppet men lågmält om var man kan få tag i det renaste, billigaste fitchet.