Q&A

 

Fråga: Kan jag betala på plats vid incheck?
Svar: Nej. Du betalar när du anmäler dig.

Fråga: Måste jag åka med en av de redan befintliga grupperna?
Svar: Rexlajven består utav ett tätt gruppspel med fokus på gruppintrig. Om du inte känner att någon utav grupperna är lockande eller har en egen grupp ide så maila då till info@rexlajv.se

Fråga: Hur är det med Parkeringsplatser
Svar: Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till lokalen. 

Fråga: Vad är valutan värd?
Svar: Valutan är Batterier som delas ut av arrangemanget. 1 batteri kan bytas mot 5 (glas)stenar för mindre transaktioner. 1 batteri brukar motsvara 1 måltid. Här följer lite exempel på vad saker är kan kosta; En patron/kula; 12-20 batterier. Energistav; 5 batterier. Z; 4 batterier. Fitch; 4-8 batterier

Fråga: Hur vanligt är det med skjutvapen?
Svar: Olika grupper har olika svårt att komma över skjutvapen och vissa grupper är strängt emot dem men skjutvapen är inte ovanliga. 

Fråga: Spela musik och sjunga? Vad är tillåtet?
Svar: Som på alla lajv så är musik och sång med starka “OFF-vibbar” inte tilllåten. 

Fråga: Vilken mat ska jag ha med mig?
Svar: Mat som hör hemma i en postapokalyptisk miljö. Mat som ser gammal och “äcklig” ut. Tålig och bra förpackad mat så som konserver, torkad eller inlagd mat. Fräsha varor så som färska grönsaker och kött är dyrt och osannolikt att du har med dig till stationen 

Fråga: Hur ofta används Civil? Utav vilka?
Svar: Civil (off; engelska) är ett språk som används av utom-Terraner/Aliens och av personer som är i kontakt med dessa. Civil är inte vida spritt och allmänheten kan på sin höjd något enstaka ord, om ens det. 

Fråga: Vad finns det för kunskap om utdöda varelser?
Svar: Ingen i nuläget. Har du någon ide maila info@rexlajv.se

Fråga: Hur ofta anländer karavanerna till K-15?
Svar: Det varierar, stormar, överfall och brist på varor kan hindra karavaner från att ta sig fram eller kunna ge sig av. Annars färdas de till K-15 när de har varor att sälja. Större karavaner kommer 10-12 gånger per år. 

Fråga: Som 16 åring finns de någon fraktion jag inte bör ta del av?
Svar: Lajvet har 16 års gräns och om du är 16 eller över så får du ta del av lajvet på samma sett som vilken annan deltagare.

Fråga: Är det ok att skicka in bakgrund och karaktärsbeskrivning efter anmälan?
Svar: Om du har en vettig anledning för detta så är det helt okej. 

Fråga: Kan jag som traders byta icke fysiska varor?
Svar: Det är alltid roligt med saker som finns så du kan spela vidare på “saken” sedan. Men en kan alltid sälja tjänster; uppassning, information..etc. Allt som skapar spel och passar i fiktionen!

Fråga: Hur mycket har man sett till gastar efter kriget?
Svar: Vi vet att de är kvar och rör sig där ute. Gastarna är ett reellt hot mot alla som rör sig mellan stationerna om man inte har med sig en Mobil AntiGastGenerator (MAGG). En hör titt som tätt om någon karavan som blivit gast-överfallen men få vet säkert då ingen överlevt ett gast anfall. 

Fråga: Är Raveare människor med speciella förmågor eller en egen ras?
Svar: Ingen vet säkert. 

Fråga: Vilket år är det just nu?
Svar: Lajvet startar den 26 dagen i andra månaden år 3364.
Svarta blodkroppar utspelar sig ungefär 7 månader efter senaste lajvet.