Allmänt
- Namn*:
– Kön*:
– Ålder*:
– Ras*:
– Utseende och klädstil*:
– Yrke/det du livnär dig på varje dag*:
– Hälsa:
– Matvanor:
– Bor du på platsen, är på genomresa, flykting eller är du där på besök? Om på besök/genomresa, varför?*
– Hur länge har du varit på spelplatsen?*
– Vad ska du göra de närmsta dagarna*, veckorna, åren?
– Vad har du gjort de senaste dagarna*, veckorna, åren?
– Vad gör du efter en arbetsdag?
– Vad tycker du bra/illa om?*

- Egenskaper* (nämn minst 2 positiva och 2 negativ) T.ex: trög, seg, sprallig, vimsig, snabb, optimistisk, lugn, kamratlig, snål, långsam, vänlig, modig, sorgsen, lat, grym, hjälpsam, tjurig, kaxig, aggressiv, ordentlig, otålig, pessimistisk, pratglad, generös, pedantisk, sur, osäker, slarvig, artig, kreativ.

- Talanger och kunskaper: T.ex: Händig, magikunnig, helare, konstnärlig, musikalisk, örtkunnig, svärdskunnig, läskunnig, skrivkunnig, räknekunnig

- Önskemål om eventuella speciella förmågor

-Vad anser karaktären om de andra grupperna:*

Psykiskt
- Självbild* (vad karaktären tycker om sig själv):

- Vad har din karaktär för åsikter om saker och ting? Goda och dåliga?

- Hemligheter:

- Har svårt att motstå*:

- Försöker undvika till varje pris, varför?:

- Vanor/ovanor:

- Första intryck av karaktären (vad andra tycker om dig) och ev utmärkande kroppsspråk/rörelsesätt/tal:

Historia
- Skapa gärna ett par historier/händelser av lagom lätt karaktär som din roll varit med om. Bra sätt att bryta isen när du träffar folk, speciellt om andra lajvare fiktivt varit med om händelsen.

- Skapa gärna också en historia om nåt föremål du bär med dig/har på dig att använda som icebreaker eller för att få något att prata om.

- Händelse(-r) som du aldrig kommer glömma*?

- Vänner, släkt och fiender:

- Födelseplats*:

- Bostadsort/plats/område och typ av bostad:

Övrigt
Egna intrigförslag som du har, antingen för din karaktär eller intriger överlag kan du antingen skriva i slutet på din karaktärsbeskrivning, maila in eller skriva i samband med din anmälan.